Saturday, February 16, 2019

Forum Philippines: TAKBUHIN KA NAMAN PALA, RESSA

Forum Philippines: TAKBUHIN KA NAMAN PALA, RESSA: Kung makadaldal ka, Maria Ressa, akala mo kung sino kang matapang. May banta ka pang you will hold the government accountable for vi...

No comments:

Post a Comment