Monday, February 25, 2019

Forum Philippines: CONDOLENCE ‘YELLOWS’, OCHO DERECHO

Forum Philippines: CONDOLENCE ‘YELLOWS’, OCHO DERECHO: CONDOLENCE sa kultong Dilaw at sa kanilang Ocho Derecho senatorial candidates. Dahil sa LANTARANG KAHIHIYAN na inabot ninyo kahapon, EDS...

No comments:

Post a Comment